Portefeuille analyse

Portefeuille analyse

Het is belangrijk om de portefeuille regelmatig door te lichten. Op deze pagina maak ik de portefeuille analyse inzichtelijk. het is de bedoeling om de portefeuille wordt op een aantal items te monitoren:

  • Spreiding
  • Kwaliteit
  • Groei
  • Duurzaamheid
  • Waardering

Items die handmatig zijn ingevoerd zoals credit ratings worden in de eerste week van een nieuw kwartaal bijgewerkt.

Verdeling naar type aandelen

In de verdeling naar type aandelen streef ik naar 60% in dividendgroei aandelen, 20% in hoogdividend aandelen, 10% in groei aandelen en 10% in goud- en zilver posities.

Sectoren

In de verdeling naar sectoren streef ik naar een maximum van 20% per sector. Waarbij ik overwogen wil zijn in defensieve sectoren als gezondheidszorg (farmacie, medische apparatuur) en basis consumptiegoederen (voeding, huishoudelijke producten, supermarkten). Het doel is om te voorkomen dat de portefeuille bovenmatig wordt getroffen door een afstraffing van een complete sector. Het bekende voorbeeld is de bankencrisis waarin alle financiële waarden werden gedecimeerd. Iets dergelijk kan ook met de sector technologie gebeuren. Een sector waar ik graag in investeer.

Geografie

In de verdeling naar regio’s streef ik naar een maximale blootstelling van 50% aan de Verenigde Staten. Voor dividendgroei beleggers is de VS een walhalla. Bedrijven zetten aandeelhouders veelal centraal, keren vaak ieder kwartaal dividend uit en zijn bijzonder terughoudend met verlagingen. Ook in 2020 verhoogden veel Amerikaanse bedrijven gewoon het dividend. In Europa waren juist veel bedrijven die het dividend bevroren of verlaagden. Daarbij hebben we vaak te maken met dividendbelasting. Desondanks blijft Europa aantrekkelijk door lagere waarderingen en minder valutarisico. In toenemende mate zal Azië meer deel gaan uitmaken van mijn portefeuille.