Nutsbedrijven

Nutsbedrijven

Tot de sector nutsbedrijven horen producten van elektriciteit, gas en water. Daarnaast vallen bedrijven die de transmissie en distributie verzorgen tot de sector nutsbedrijven. Voorbeelden zijn Vattenfall, RWE en National Grid. De sector is anticyclisch aangezien nutsbedrijven in de eerste levensbehoeften voorzien.

Nextera Energy
Dit Amerikaanse nutsbedrijf is de grootste van de VS. Nextera is van hoge kwaliteit met een sterke balans en scoort zeer goed op duurzaamheid. Het dividend wordt al 27 jaar op rij verhoogd, waarvan de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 10%. Ook in 2022 komt er 10% bij. (opname: september 2018)
Longyuan Power
Longyuan Power is de grootste producent van windenergie in China. In het westen zien we China vooral als een enorme fabriek dat draait op kolen. Het land zet echter veel vaart achter de energietransitie. Daardoor heeft Longyuan de wind in de rug. Het dividendrendement bedraagt momenteel een kleine 2% en groeit de laatste jaren als kool .