ETF DAX Gold Mining bijgekocht en deel SCMC verkocht

ETF DAX Gold Mining bijgekocht en deel SCMC verkocht

Vandaag heb ik 20 stuks ETF DAX Gold Mining (AUCO) bijgekocht voor EUR 25,90 per stuk. Ik heb daarvoor een deel van de goud- en zilvermijnen verkocht die ik in de Small Capitalist Mining Co, mijn eigen verzonnen ETF, beheer. Daarmee kan ik een van de twee Flatex accounts opruimen. Per saldo zijn de goud- en zilver posities toegenomen. Hiermee komt het gewicht weer boven de gewenste 10% van mijn totale portefeuille.

Behalve de argumenten genoemd in het artikel over de eerste aanschaf is er nog een belangrijke reden. Dat is namelijk mijn verwachting dat centrale banken de komende jaren nog blijven doorgaan met kwantitatieve verruiming. Door het opkopen van obligaties neemt de balans toe. Daar moet iets tegenover staan. Zoals goud. Daarom hebben centrale banken veel goud in bezit. Eerder telde dat slechts voor 50% mee in de berekening van het kernkapitaal (Tier 3 status). Sinds 1 april 2019 is dat onder de Basel III normen in een klap 100% geworden (Tier 1 status). Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen. Centrale banken zullen goud koesteren en niet snel verkopen. Sterker, zij kopen momenteel enorme hoeveelheden goud in. Dit creëert krapte op de goudmarkt. Centrale banken hebben door de nieuwe norm ook een groter belang bij een hoge prijs. Een lage rente is gunstig voor goud, een negatieve rente zelfs zeer gunstig. Goud genereert namelijk geen inkomen. Als we straks moeten betalen voor spaargeld dan wordt goud aantrekkelijker. Centrale banken zullen naar mijn verwachting doorgaan met hun opkoopprogramma’s om de inflatie aan te wakkeren. Dat is goed voor de goudprijs, net als angst voor een recessie. Dit zijn allemaal factoren die gunstig zijn voor de goudprijs. Goudmijnbedrijven zullen hun winsten fors zien toenemen. Fijn dus om in portefeuille te hebben.

Slotsom: we gaan voor goud

Hoewel de goudprijs al behoorlijk is gestegen verwacht ik dat er nog (veel) meer in het vat zit. Vanwege de hefboom van goudmijn bedrijven op de goudprijs kan het dan hard gaan. Uit mijn analyses blijkt dat de goud- en zilverposities niet tot licht negatief correleren met de andere posities. Het neerwaarts risico in de totale portefeuille acht ik beperkt. Ik voeg met deze aankoop EUR 0,00 toe aan onze dividendinkomsten. Feitelijk gaat het zelfs achteruit aangezien een aantal verkochte mijnbedrijven een klein beetje dividend uitkeerden. Extra motivatie om daar excellente dividend groei aandelen tegenover te zetten! Heb jij al een positie in goud?

Artikel rating

Gemiddelde rating 0 / 5. Aantal: 0

Wees de eerste stem!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *