Portefeuille analyse

Portefeuille analyse

Het is belangrijk om de portefeuille regelmatig door te lichten. Op deze pagina maak ik de portefeuille analyse inzichtelijk. het is de bedoeling om de portefeuille wordt op een aantal items te monitoren:

  • Spreiding
  • Kwaliteit
  • Groei
  • Duurzaamheid
  • Waardering

Items die handmatig zijn ingevoerd zoals credit ratings worden in de eerste week van een nieuw kwartaal bijgewerkt.

Verdeling naar type aandelen

In de verdeling naar type aandelen streef ik naar 80% in dividendgroei aandelen, 10% in hoogdividend aandelen en 10% in groei aandelen.

Sectoren

In de verdeling naar sectoren streef ik naar een maximum van 20% per sector. Waarbij ik overwogen wil zijn in defensieve sectoren als gezondheidszorg (farmacie, medische apparatuur) en basis consumptiegoederen (voeding, huishoudelijke producten, supermarkten). Het doel is om te voorkomen dat de portefeuille bovenmatig wordt getroffen door een afstraffing van een complete sector. Het bekende voorbeeld is de bankencrisis waarin alle financiële waarden werden gedecimeerd. Iets dergelijk kan ook met de sector technologie gebeuren. Een sector waar ik graag in investeer.

Geografie

In de verdeling naar regio’s streef ik naar een maximale blootstelling van 50% aan de Verenigde Staten. Voor dividendgroei beleggers is de VS een walhalla. Bedrijven zetten aandeelhouders veelal centraal, keren vaak ieder kwartaal dividend uit en zijn bijzonder terughoudend met verlagingen. Ook in 2020 verhoogden veel Amerikaanse bedrijven gewoon het dividend. In Europa waren juist veel bedrijven die het dividend bevroren of verlaagden. Daarbij hebben we vaak te maken met dividendbelasting. Desondanks blijft Europa aantrekkelijk door lagere waarderingen en minder valutarisico. In toenemende mate zal Azië meer deel gaan uitmaken van mijn portefeuille.

Dividend veiligheid

Het doel van de dividendportefeuille is om een betrouwbare stroom aan passieve inkomsten te genereren. Daarvoor is het belangrijk om kwalitatief sterke bedrijven te selecteren die vele jaren een bij voorkeur groeiend dividend kunnen uitkeren. Daarom is het belangrijk om de veiligheid van het dividend te monitoren. Belangrijke ingrediënten zijn het bedrijfsmodel, het dividendrendement, de schuldpositie, de pay-out ratio, het trackrecord van het bedrijf (vooral tijdens de kredietcrisis) en de vooruitzichten.

Moat rating

Om de kwaliteit van bedrijven te beoordelen kijk ik onder andere naar de houdbaarheid van een concurrentievoordeel. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit schaalvoordelen, overstapdrempels of een sterk merk. Indicaties daarvoor zijn een hoog rendement op investeringen, groeiende winstgevendheid en prijszettingsmacht. Een manier om de houdbaarheid van zo’n concurrentievoordeel uit te drukken is de moat rating. Een bedrijf dat naar verwachting 10 jaar lang een rendement op geïnvesteerd vermogen boven de kapitaalkosten zal behalen verdient een narrow moat rating. Een bedrijf dat dat kunstje de komende twintig jaar kan realiseren krijgt zelfs een wide moat rating. Dergelijke bedrijven hebben een sterk en bewezen business model. In combinatie met een lage schuldgraad zijn het de bedrijven die hun dividend ook in slechte tijden kunnen behouden of zelfs verhogen.