Dividendaandeel Schneider Electric

Dividendaandeel Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric werd 186 jaar geleden opgericht en bouwde zware machines tijdens de industriële revolutie. Inmiddels is het Franse bedrijf actief in stroomvoorziening, smart grids en robotisering. Daarmee is het een internationale sleutelspeler in de energietransitie en profiteert volop van de duurzaamheidstrend. Het bedrijf genereert een sterke kasstroom die wordt gebruikt voor schuldreductie, eigen aandeleninkoop en een groeiend dividend. Samen met een gezonde balans is Schneider Electric een interessant bedrijf om in te investeren. En daarom het dividendaandeel van de maand!

De elektriciteitsmarkt in al haar glorie

De elektriciteitsmarkt kent enkele sterke trends. Er wordt overgeschakeld van fossiele bronnen naar elektriciteit. Bij u thuis met warmtepompen en inductieplaten. Daarbij worden gezinnen en bedrijven steeds meer zelf producent. Vooral met zonnepanelen. Er is hierin een permanente zoektocht naar meer efficiëntie. De digitalisatie van analyse en besturing van gebouwen, verantwoordelijk voor 39% van de CO2 uitstoot, biedt veel kansen. Schneider Electric is met haar producten, systemen en diensten de regisseur. En dat zonder zelf ooit stroom te hebben geproduceerd.

Dankzij een eerder genomen strategische keuze loopt het Franse bedrijf voorop in digitalisering. In het hart staat een EcoStruxture platform waarin alles binnen een bedrijf wordt verbonden en inzichtelijk gemaakt. En waar klanten ondersteuning vinden en elkaar kunnen helpen. Daarbij heeft Schneider Electric partnerschappen met bedrijven als Microsoft, Autodesk en Accenture. Door slimme software te verkopen die klanten helpen in CO2 reductie ontstaan diepe integraties met de operaties van klanten. Dit creëert behalve overstapdrempels door een abonnementenmodel ook stabiele inkomsten.

Schneider is de grootste leverancier ter wereld van laagspannings- en middenspanningssystemen. En ook de grootste in elektrische systemen voor datacenters. Een markt die jaarlijks met dubbele cijfers groeit. Een kwart van de omzet komt uit de automatisering van industriële processen. Door de logistieke verstoringen in de wereld is de trend naar productie dicht bij huis krachtiger dan ooit. Samengevat zijn alle activiteiten van Schneider Electric vertegenwoordigd in sterke groeimarkten. Daarbij heeft het bedrijf een gunstige geografische spreiding.

Schneider Electric heeft een sterke positie door de combinatie van energie en automatisering

Alternatieven voor Schneider Electric

Andere Europese bedrijven die inspelen op hetzelfde thema zijn ABB en Siemens. Beiden heb ik ook serieus overwogen. Een voordeel van het Duitse Siemens is de brede spreiding, het hoge dividend en de schappelijke waardering. Nadelen zijn de technologische achterstand, met name op het gebied van software en de hogere dividendbelasting. Het Zwitserse ABB kan wedijveren met Schneider en legt meer de nadruk op industriële automatisering. Interessant vanwege de eerder genoemde trend naar meer productie dicht bij huis. Helaas is ook bij ABB de hoge dividendbelasting een nadeel. De politiek speelt ook een rol. De Duitse regering heeft al aangegeven weinig te willen doen voor Duitse industriële conglomeraten. Fransen laten hun bedrijven veel minder snel vallen. Zelfs als ze een Duitse naam dragen.

Schneider Electric presteert goed ten opzichte van sectorgenoten

Zelf ziet het bedrijf nog negen sectorgenoten waartegen het zichzelf spiegelt ten behoeve van het beloningsbeleid. Het zijn Amerikanen Eaton, Honeywell, Johnson Controls, Rockwell Automation, Japanners Fuji Electric, Mitsubishi Electric, Yokogawa en het Franse Legrand. Dit laatste bedrijf is vermoedelijk minder bekend maar zeker niet minder interessant.

Dividendhistorie van Legrand door de kleine kapitalist
Dividendhistorie van Legrand door de kleine kapitalist

Legrand levert elektrische infrastructuur zoals schakelmateriaal, bekabeling, beveiliging en digitale oplossingen voor gebouwen zoals datacenters, ziekenhuizen, hotels, winkelcentra,, kantoren en woonhuizen. Het bedrijf heeft het dividend niet ieder jaar verhoogd maar ook niet verlaagd zoals veel andere Franse bedrijven. Legrand is geen goedkoop aandeel, maar van hoge kwaliteit en met goede kans om de ambitie van 5-10% jaarlijkse groei te realiseren.

Schneider Electric is een duurzaamheidskoning

Ruim 20 jaar geleden begon Schneider Electric te wisselen van hoogspanningsdistributie naar datacenters, decentrale distributie en slimme oplossingen voor energiebesparing en hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen. In de tussentijd werd het bedrijf zelf CO2 neutraal door over te schakelen op hernieuwbare energie. En vraagt het haar leveranciers om hetzelfde te doen. Inmiddels verdient Schneider 70% van haar inkomsten uit duurzame oplossingen. Die vormen een integraal onderdeel van het reduceren van CO2 van haar klanten. Dat kan zo simpel zijn als een lamp die uitgaat als je niet in die ruimte bent. Hiermee rijgt Schneider Electric de prijzen op het gebied van duurzaamheid aaneen.

Schneider Electric rijgt de prijzen aaneen

Het gevolg is dat Schneider Electric in veel fondsen en ETF’s die te maken hebben met duurzaamheid wordt opgenomen. Bij DeGiro is de HSBC Europe sustainable equity ETF het meest verhandeld. Daarin heeft Schneider bijvoorbeeld de tweede positie. Het bedrijf geeft zelf aan op de derde plaats te staan in opname van het aandeel door ESG fondsen. Door de enorme vraag naar de aandelen stijgt de waardering. Dit komt niet tot uiting in reguliere discounted cashflow berekeningen maar telt wel mee om een hogere prijs voor de gemaakte winst te rechtvaardigen.

Schneider Electric heeft een goede financiële positie

Vanwege de sterke balans is de spanning weliswaar laag. Door de enorme vraag is de kasstroomsterkte echter hoog. Dat genereert een behoorlijk vermogen. In het onderstaande diagram heb ik de resultatenrekening van 2021 weergegeven. De drie divisies genereerden EUR 29 miljard en groeien stevig. De brutomarge is met 41% kerngezond. Uiteindelijk blijft er een nettomarge van 11% over. Het valt daarbij op dat Schneider Electric weinig financieringskosten heeft. Het leent goedkoop. Maar met minder dan 3% ook opvallend weinig Research & Development. De belastingdruk bedraagt 23%. Dat is lager dan bij mijzelf maar voor een bedrijf hoger dan gemiddeld. Het blijft een Frans bedrijf.

Stroomdiagram van de resultatenrekening '21 van Schneider Electric door de kleine kapitalist
Stroomdiagram van de resultatenrekening ’21 van Schneider Electric door de kleine kapitalist

Uit het kasstroomoverzicht blijkt ondanks de prima resultaten toch een tekort. Er werd EUR 1,6 miljard aan dividend uitgegeven en door hogere voorraden nam het werkkapitaal met EUR 0,9 miljard toe. Ook werd er EUR 0,9 miljard uitgegeven aan kapitaalinvesteringen en EUR 46 miljoen aan eigen aandelen inkoop. Toch moest er EUR 3,6 miljard extra geleend worden. Dat komt doordat Schneider Electric veel investeert in acquisities. Dat zijn vooral bedrijven die actief zijn in software en is de vermoedelijke verklaring van de lage R&D investeringen. De schuld is hierdoor (tijdelijk) hoger dan 1x de EBITDA. Geen probleem gezien de sterke kasstroom.

Een duidelijke kapitaalallocatie

“Capital allocation is the most important job of the CEO”. Althans volgens Air Products & Chemicals waar ik eerder over schreef. Net als Texas Instruments en Union Pacific. En nog vele andere dividendknallers, veelal uit de VS. In Europa wordt dit zelden zo expliciet uitgedragen. Bedrijven die ESG hoog in het vaandel hebben wordt nog wel eens verweten minder aandacht te hebben voor aandeelhouders. bij Schneider Electric is dat niet het geval.

Prioriteiten van de kapitaalallocatie van Schneider Electric
Prioriteiten van de kapitaalallocatie van Schneider Electric

Het bedrijf heeft een helder financieel raamwerk met de prioriteiten zoals ik die graag zie. In de eerste plaats controle over de schuldpositie. Met de A- (S&P) en A3 (Moody’s) credit ratings heeft het bedrijf betrouwbare toegang tot kapitaal tegen gunstige tarieven. De laatste obligatie die in 2020 werd uitgegeven was tegen een coupon van 0%. Zelfs in een destijds superlaag renteklimaat is niks niet veel.

Een progressief dividendbeleid

Schneider hanteert sinds 2015 het volgende uitgangspunt: “In line with the objective of strong EPS growth, a progressive dividend policy is set with no year-on-year decline of dividend, showing the Group’s confidence on its future growth prospects. The dividend payout ratio will remain circa 50% of Net income.”

Dividendhistorie van Schneider Electric door DKK
Dividendhistorie van Schneider Electric door de kleine kapitalist

De afgelopen 12 jaar is het dividend gestegen met gemiddeld 9% per jaar. Dat komt neer op bijna verdrievoudiging sinds 2009. Een smetje is 2013. In dat jaar werd het dividend namelijk niet verhoogd. Het is echte belangrijker om vooruit te kijken. Gezien de unieke positie van Schneider Electric is de kans groot op duurzame stijging van de winst per aandeel. En daarmee om het dividend de komende jaren te laten groeien.

Door het afstoten van bedrijven en overnemen van andere creëert Schneider Electric een sterk portfolio

Vervolgens krijgt portfoliomanagement prioriteit. De afgelopen jaren heeft Schneider Electric circa EUR 2B afgestoten en gebruikt voor het doen van zes overnames. Die zijn gericht op de transformatie naar een hybride digitaal bedrijf. Momenteel versnelt het bedrijf hierin en daardoor neemt de schuld wat toe. De financieringslasten blijven echter laag zoals ook al uit de resultatenrekening bleek.

Er is nog vee ruimte voor eigen aandeleninkoop in het programma van Schneider Electric

Als laatste kijkt het bedrijf naar inkoop van eigen aandelen. Het vertrouwen in de toekomst blijkt uit het verhogen van de maximale koers naar EUR 250 per aandeel. Daar staan we inmiddels ver onder. In de laatste kwartaalupdate bevestigde Schneider Electric het inkoopprogramma. De komende maanden versnelt het bedrijf het inkoopprogramma wat steun geeft aan de koers.

Slotsom: een duurzaam dividendaandeel

Kwaliteit heeft een prijs. Schneider Electric is geen goedkoop aandeel. Maar op de lange termijn is dit bedrijf perfect gepositioneerd om te profiteren van de noodzakelijke energietransitie. Bedrijven hebben de oplossingen van Schneider Electric nodig om te verduurzamen. De huidige energiecrisis zal alleen maar een versnelling aanbrengen in de vraag naar de producten en diensten van Schneider Electric.

Het bedrijf heeft duidelijke ambities en die lijken mij realistisch. Een organische groei van 5-8% is aantrekkelijk en kan worden verhoogd door overnames. De eerste prioriteit op goede credit ratings geeft vertrouwen dat het bedrijf niet te ver doorschiet. Er is veel informatie te vinden op de investor relations website, waaronder het jaarverslag van 488 pagina’s, presentaties tijdens de capital markets day en duurzaamheidsrapporten. Vorige maand startte ik een eerste positie. Life is on.

Artikel rating

Gemiddelde rating 4.9 / 5. Aantal: 8

Wees de eerste stem!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

3 gedachten over “Dividendaandeel Schneider Electric

  1. Ik ben een groot van van dit soort artikelen op je blog. Fijn dat je meestal een aandeel analyseert dat minder bekend is bij het grote publiek.

    Schneider klinkt inderdaad als een bedrijf waar ik zelf ook eens in moet duiken om goed te snappen wat ze doen.

    1. Bedankt MD! Er zit veel tijd in het uitwerken dus ik ben erg blij om tenminste 1 fan te hebben :).

      Schneider is wellicht minder bekend bij het Nederlandse publiek. Mede omdat de producten hooguit zichtbaar zijn in de meterkast. Het bedrijf is echter opgenomen in de Eurostoxx 50 index. In Nederland is alleen ASML groter (sinds vertrek Shell en Unilever).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *